Persondata hos Idræt om Dagen i Silkeborg

Når du deltager på et af Idræt om Dagens mange aktiviteter eller hold beder vi dig om et par enkelte personoplysninger, såsom navn, telefonnummer og i enkelte tilfælde også e-mailadresse. Som frivillige hjælper, leder og instruktør beder vi typisk også om din adresse, e-mailadresse og cpr.nr. Sidstnævnte gælder kun lønnet instruktører i forbindelse med udbetaling af løn. Endvidere kan vi også bruge situationsbestemte billeder taget med samtykke i forbindelse med forskellige aktiviteter og arrangementer.

Formålet med disse oplysningerne er at kunne identificere og servicere dig som aktivitetsdeltager og frivillig leder og instruktør. Disse deltagerlister og kontaktoplysninger opbevares på kommunens interne system og slettes efter gældende lovgivning af dataansvarlige og leder af Idræt om Dagen i Silkeborg.

For yderligere oplysninger herom henvises til kommunens hjemmeside om;

https://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Om-hjemmesiden/Databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden også til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes og bede om at få dem slettet. Når du besøger vores website indsamles der automatisk oplysninger om dig. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning).