Organisation

Idræt om Dagen er et motionstilbud organiseret under Sundhedsfremme og Forebyggelse i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

En tæt samarbejdspartner er i den forbindelse kommunens sundhedskonsulenter og Sundhedshuset i Silkeborg. Idræt om Dagen indgår endvidere i et tæt samarbejde med Silkeborg Kommunes Motionsvenner og IF Silkesind.

Idræt om Dagen har en styregruppe, der har det overordnede ansvar og som udstikker retningslinjerne for fremtidige arbejdsopgaver og indsatsområder. Styregruppen mødes 4 gange om året og har i dag følgende sammensætning:

  • Silkeborg Kommunes sektionsleder af Udviklings- og Forebyggelsessektionen

  • En repræsentant for Silkeborg Idrætsråd

  • En repræsentant for Firmaidræt Silkeborg

  • En repræsentant for AOF

  • En repræsentant for SIND

  • En repræsentant for Frivilligcenter Silkeborg

  • Lederen af Idræt om Dagen samt en eller to brugerrepræsentanter

Idræt Om Dagen er associeret med Firmaidræt Silkeborg og dermed medlem af Dansk Firma Idræts Forbund (DFIF).

Det politiske ansvar for den overordnede koordinering og styring af sundhedsområdet er forankret i Sundhedsfremme- og Forebyggelsesudvalget.