Outdoor Institute i Silkeborg

Idræt om Dagen og Outdoor Institute i nyt samarbejde om din sundhed 💚

Silkeborg Kommune er som Outdoor Hovedstad optaget af at fremme brugen af naturen som ressource for indsatser der gavner den fysiske, mentale og sociale sundhed. Idræt om Dagen i Silkeborg er et af de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, der styrker sundheden for den enkelte deltager, men sandsynligvis også har en effekt i forhold til vores samfund og for borgere med hjertekarsygdomme, diabetes, kræft og depression.
 
Som udgangspunkt er det svært at lave den slags beregninger, da der er mange faktorer der har betydning for en reel måling, så en reel forskningsundersøgelse vil ikke være muligt at gennemføre, da det er alt for ressourcekrævende og komplekst. Idræt om Dagens og Outdoor Institutes undersøgelse prøver derfor at sandsynliggøre en effekt ved at læne sig op ad et undersøgelsesdesign, der er afprøvet i et stort cykelprojekt i England (British Cycling Breeze).
 
Deltagerne af Idræt om Dagens mange tilbud bliver i løbet af de næste måneder involveret i en kort spørgeskemaundersøgelse, der vil belyse den sundhedsmæssige effekt af deres aktiviteter ved at spørge ind til længde, intensitet og motivation. Initiativet starter op her ultimo maj måned og kører helt frem til efteråret. Alle deltagere af spørgeskemaundersøgelsen deltager automatisk i en lodtrækning om en række fede præmier sponsoreret af Nordisk.
Lederen af Idræt om Dagen og direktøren for Outdoor Institute ser frem til at kunne præsentere undersøgelsens resultater i slutningen af året 2023. Vil du vide mere og måske deltage i undersøgelsen så kontakt Idræt om Dagen på idratomdagen@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger på Outdoor Institute:

Ferskvandscentret
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

e-mail: heiko@outdoorinstitute.dk

Telefon: +45 2488 9628

Hjemmeside: https://outdoorinstitute.dk/