FrivilligCenter Silkeborg

Frivilligcenter Silkeborg er et tilbud til både foreninger og borgere i hele Silkeborg Kommune. Her kan foreninger og organisationer på det frivillige sociale område låne lokaler til møder og andre arrangementer.

Logo FrivilligCenter Silkeborg

 

Man kan få sekretariatsbistand og praktisk hjælp til foreningens aktiviteter, eller man kan hente konsulentbistand til f.eks. fundraising, konflikthåndtering, udviklingsspørgsmål eller hvervning af nye frivillige.

Som almindelig borger kan man gennem Frivilligcenter Silkeborg få hjælp til at finde et frivilligt arbejde, hente information om de lokale foreninger og deres tilbud, deltage i kurser og temadage - eller få hjælp til selv at starte en forening eller realisere idéen om et nyt socialt projekt.

Administrationen har åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 11-14, samt efter aftale. Desuden har flere foreninger faste aktiviteter i huset på forskellige tidspunkter i ugens løb (se under den enkelte forening i den sociale vejviser).