Brugerråd under Idræt om Dagen

Idræt om Dagen prøver som noget nyt at indføre et Brugerråd under Idræt om Dagen - vil du være med?

Potpouribillede af idrætsudøvere

Idræt om Dagen har brug for din hjælp, så har du lyst til at blive en del af et aktivt fællesskab og har du lyst til at videreudvikle vores arbejde i fremtiden, så er det måske dig, vi søger?

Hvem er du?

  • Du bor i Silkeborg Kommune
  • Du er aktiv bruger på et eller flere af Idræt om Dagens motionstilbud
  • Du har energi og lyst til at komme med din mening, for din mening er vigtig
  • Du er positiv og initiativrig
  • Du vil hjælpe os til at gøre Idræt om Dagen klar til nye udfordringer…

Hvad kan vi tilbyde?

  • Et aktivt og socialt fællesskab
  • Ansvar og indflydelse på arrangementer og indsatser
  • En åben og rummelig organisation
  • Fordele og muligheder for mere aktivitet i din hverdag i form af gratis deltagelse på flere hold
  • Møde i Brugerrådet 2-4 gange om året

Hvem er vi?

Idræt om Dagen i Silkeborg er et kommunalt motionstilbud i dagtimerne for alle voksne og er samtidig et supplement til det eksisterende foreningsliv og andre sundhedsfremmende sundhedstilbud i Silkeborg Kommune.

Formålet for Idræt om Dagen er at fremme, at motion og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for alle i kommunen med særligt fokus på grupper, der normalt ikke er aktive i det eksisterende foreningsliv.

Idræt om Dagen er et motionstilbud organiseret under Udviklings- og Forebyggelsessektionen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Idræt om Dagen er styret af det nedsatte IOD-råd, der har det overordnede ansvar og som udstikker retningslinjerne for fremtidige arbejdsopgaver og indsatsområder. Af andre medlemmer i IOD-rådet kan nævnes Frivilligcentret, Idrætsrådet, Firmaidræt Silkeborg, AOF, SIND og frivillige fra Idræt om Dagen.

Interesseret?

Er du interesseret og har du brug fore mere information så kontakt:

Kaspar Ginnerup Knudsen
Tlf. 20 28 10 99
Mail: kasparginnerup.knudsen@silkeborg.dk