Nyt træningstilbud for Blinde og Svagtsynede i samarbejde med Dansk Blindesamfund:

 Introaften til Tandemcykling og Gåture